Dotacje UE

Poprzedni
Poprzedni
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Firma Promatek Media realizowała projekt pn. Wprowadzenie innowacyjnych usług na rynek krajowy i międzynarodowy przez PROMATEK MEDIA w Częstochowie

W ramach inwestycji zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W efekcie realizacji projektu poszerzona została w znaczny sposób oferta usługowa firmy, do oferty wprowadzono 5 nowych usług:

1. gry dla dzieci w wieku 3-6 lat na platformy mobilne (telefony i tablety) pracujące w systemach Android oraz IOS,
2. oprogramowanie dla urządzeń mobilnych dla klientów biznesowych,
3. katalogi interaktywnych produktów dla urządzeń mobilnych dla klientów biznesowych,
4. gry interaktywnych produktów dla urządzeń mobilnych dla klientów biznesowych,
5. książki na urządzenia mobilne jako audiobooki jak i e- booki.

Wartość projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 45325.26 zł, w tym dofinansowanie UE: 22109,88 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
-